Yin-Yang ir 5 elementų teorijų kilmė

Senovės kinai, kaip ir mūsų protėviai, nuolat stebėjo gamtą. Tai natūralu, nes nuo gamtoje vykstančių reiškinių priklausė žmonių sveikata, gerovė ir gyvenimo būdas. Išmintingi protėviai netruko pastebėti, kad visi reiškiniai yra dualūs, t.y. turi savo priešybę. Pavyzdžiui: diena-naktis, šiluma-šaltis, saulė-mėnulis, didelis-mažas ir t.t. Kinai suprato, kad tos priešybės yra neatsiejamos viena nuo kitos, nuolat kintančios, bet esančios pusiausvyroje. Taip gimė Yin ir Yang teorija.

Analizuodami natūralius gamtos reiškinius, jų atsiradimą, vyksmą ir pasekmes, senovės kinai suvokė, kad visa, kas juos supa, yra tarpusavyje susiję ir sudaro vieną nedalomą visumą – Vienį. Žmonės atkreipė dėmesį į tai, kad visi gamtos vyksmai turi savo prasmę, cikliškumą, dėsningumą ir pasižymi jiems būdingomis savybėmis. Pagal tas savybes natūralius reiškinius kinai suskirstė į 5 tarpusavyje glaudžiai susijusias grupes, kurioms priskyrė pagrindinių gamtos elementų savybes. Taip gimė 5 elementų teorija Wu Xing.

Gyvendami harmonijoje su gamta senovės kinai  suprato, kad žmogus taip pat yra neatsiejama gamtos dalis. Žmoguje, kaip ir visoje Visatoje, galioja tie patys dėsniai ir teorijos. Šios išminties, nuolatinių stebėjimų ir praktikos dėka Yin-Yang ir 5 elementų teorijos buvo pritaikytos liaudies medicinoje ir tapo tradicinės kinų medicinos pagrindu. Jos iki šiol tebėra vieni pagrindinių ligų diagnostikos ir gydymo metodų.

欧灵丹