SI-5 Yang gui

Galimi pavadinimai: 5IG, IG5

Ypatybės.
Rankos Tai Yang plonosios žarnos meridiano 5 taškas.
Plonosios žarnos meridiano Jing (upės) taškas.
Plonosios žarnos meridiano Ugnies taškas.
Plonosios žarnos meridiano piko taškas.

Taško vieta.
Taškas simetrinis. Jis yra ant išorinio dilbio krašto, įdubime tarp riešakaulio ir alkūnkaulio ylinės ataugos.

欧灵丹