YIN ir YANG

Senovės kinų filosofai ir gydytojai visus Visatoje ir žmogaus gyvenime vykstančius reiškinius aiškino Yīn ir Yáng egzistavimu. Jie teigė, kad pradžioje Visata buvo vientisa ir nedaloma. Tačiau nuolat judanti ir kintanti Visatos   suformavo du priešingus polius Yin ir Yang.

Pirminė Yin ir Yang reikšmė buvo labai paprasta, susijusi su padėtimi saulės atžvilgiu. Yang reiškė saulėtąją pusę, o Yin – šešėlinę.  Todėl reiškiniai susiję su šiluma, šviesa, aktyvumu, kilimu ar retėjimu buvo siejami su Yang, o reiškiniai susiję su šalčiu, tamsa, pasyvumu, kritimu, tankėjimu  – siejami su Yin.
Senovės kinai Yang savybes priskyrė ugniai, o Yin savybes – vandeniui.

Remiantis šiomis savybėmis visus reiškinius galima priskirti arba prie Yin arba prie Yang. Tačiau yra du svarbūs momentai.

Skirstymas į YIN ir YANG tėra sąlyginis dalykas. Jis priklauso nuo to, su kuo lyginama. Pavyzdžiui, pavasaris vasaros atžvilgiu yra vėsesnis, todėl jis bus Yin, o vasara – Yang. Tačiau palyginus su žiema pavasaris yra šiltesnis, todėl jis bus Yang, o žiema – Yin. Tas pats ir su vandeniu. Vanduo palyginus su garais yra Yin, bet palyginus su ledu – Yang.

Nėra absoliutaus YIN ar YANG. Kiekviename Yin yra užuomazga Yang ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, lyginant dieną su naktimi, diena bus Yang (šviesesnė), o naktis – Yin (tamsesnė). Tačiau dieną galima padalinti į du laiko periodus: iki pietų ir po pietų. Iki pietų saulė yra kilime, todėl šis periodas bus Yang, o po pietų ji leidžiasi, todėl periodas bus Yin. Taigi, šiuo atveju dienoje (Yang) yra periodas Yin.

Yin ir Yang nuolat kinta, t.y. virsta vienas į kitą. Kaip naktį keičia diena, o dieną – naktis. Tas jų virsmas verčia pasaulį suktis. Tai tarsi priešingų polių trauka: moteriškumo (Yin) ir vyriškumo (Yang). Susijungus šioms dviems energijoms sukuriama nauja gyvybė.

Yin ir Yang simbolis, dar vadinamas DAO ženklu arba tàijítú , yra apskritimas, kuriame tamsioji pusė simbolizuoja Yin, o šviesioji – Yang. Puses skiria vingis, kuris reiškia nuolatinį judėjimą, priešingų jėgų pusiausvyrą ir jėgą, kurios dėka Yin ir Yang egzistuoja kartu. Tamsiojoje apskritimo pusėje yra šviesus taškas, o šviesiojoje – tamsus. Tai liudija, kad nėra absoliutaus Yin ir absoliutaus Yang. Kiekviename Yin yra užuomazga Yang ir atvirkščiai. Šis simbolis reiškia, kad visa, kas egzistuoja kaip materija ir energija, yra viena harmoninga visuma.

Pasak tradicinės kinų medicinos, kiekviename iš mūsų egzistuoja Yin ir Yang. Jų pusiausvyra yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sveikatą.

欧灵丹

Leave a comment

Your comment